ENG-ОКС "Бакалавър" Биотехнологии

Print

Шифър

Наименование на дисциплината

ECTS кредити

1.

21-01

Висша математика

7,0

2.

23-01

Приложна физика

6,0

3.

22-01

Инженерна графика

3,0

4.

01-03

Неорганична химия

4,5

5.

25-01

Информационна техника и технологии

5,5

6.

07-01

Чужд език

2,0

7.

29-01

Физическо възпитание и спорт

2,0

8.

21-03

Статистика

5,0

9.

22-01

Техническа механика

4,0

10.

02-01

Аналитична химия

8,0

    11.

03-01

Органична химия

6,0

12.

25-02

Електротехника и електроника

3,0

13.

06-01

Охрана на труда

3,0

14.

22-03

Машинознание

4,0

15.

01-02

Физикохимия и колоидна химия

3,0

16.

27-01

Топлотехника

6,0

17.

03-01

Химия на природните съединения

7,0

18.

26-01

Автоматизация

4,0

19.

22-01

Икономика на предприятията в ХВП

4,0

20.

24-01

Процеси и апарати І част

5,0

21.

04-01

Биохимия

9,0

22.

06-03

Екология и опазване на околната среда

4,0

23.

19-28

Основи на храненето

3,0

24.

05-01

Микробиология

6,0

25.

20-02

Организация на производството в ХВП

3,0

26.

24-01

Процеси и апарати ІІ част

6,0

27.

05-06

Добавки в хранително-вкусови продукти

4,0

28.

18-02

Нискомолекулни биологично-активни вещества

6,0

29.

03-07

Химични процеси в хранителните технологии

2,0

30.

20-77

Патентно дело и хранително законодателство

2,0

31.

18-04

Ензимология

6,0

32.

18-05

Химия и технология на хранителните среди в биотехнологичните производства

6,0

33.

18-06

Основи на промишлената микробиология

6,0

34.

18-01

Генетика и селекция на микроорганизмите

5,0

35.

19-28

Промишлени сгради

2,0

36.

10-09

Управление на качеството

2,0

37.

18-27

Клетъчна биология

2,0

38.

18-36

Основи на биотехнологичните производства

2,0

39.

18-07

Технология на ензимите

6,0

40.

18-08

Технология на микробните белтъчни продукти

6,0

41.

18-09

Технология на антибиотиците

5,0

42.

18-29

Технологично обзавеждане

5,0

43.

18-14

Разделяне и анализ на биопродуктите

5,0

44.

18-25

Биопродукти за селското стопанство

5,0

45.

18-15

Биотехнологични методи в екологията

5,0

46.

18-28

Хранителна биотехнология

6,0

47.

20-76

Етика

3,0

Copyright © 2024 Катедра "Биотехнологии" - Университет по хранителни технологии. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Design by SelMatic © 2012.

Joomla Templates 2.5