ENG-Обучение

Print

Като допълнение към всички текущи проекти и задачи на преподавателите в катедра "Биотехнология", преподаването и обучението на студентите са задачи с висок приоритет за всички професори и доценти в катедрата. Откакто е създадена тази институция, в нея успешно се извеждат четири-годишни бакалавърски програми по специалност "Битехнологии", както и едно- и две-годишни магистърски курсове по специалностите "Биотехнологии" и "Безопасност на храните".

Бакалавърската програма по "Биотехнологии" започва с няколко основополагащи и общи дисциплини, последвани от специалните предмети и практически упражнения. Ш края на четвъртата година от обучението, студентите разработват техните дипломни работи или проекти и ги представят пред изпитната Комисия на катедрата.

Copyright © 2024 Катедра "Биотехнологии" - Университет по хранителни технологии. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Design by SelMatic © 2012.

Joomla Templates 2.5