ENG - От нас за студентите

Print

В катедра "Биотехнологии" предлагаме бакалавърски и магистърски програми по специалностите "Биотехнолигии" и "Безопасност на храните" (само магистърски курс).

Лекционният курс по специалностите включва теоретични, практически и приложни елементи от промишлената биотехнология, хранителната промишленост и биотехнологиите, управление на безопасността на храните, микробиология на храните. В курса са предвидени посещения на различни биотехнологични лаборатории от хранителната промишленост.

В програмите ни са предвидени ннтегрирани курсове от лекции, семинари, лабораторни задачи и практическо обучение за усъвършенстване на знанията и уменията на студентите.

Завършвайки нашите бакалавърски и магистърски програми, студентите ще имат възможност за работа, както в производствените сегменти на хранителнтата индустрия, така и в биотехнологични или микробиологични лаборатории.

Copyright © 2024 Катедра "Биотехнологии" - Университет по хранителни технологии. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Design by SelMatic © 2012.

Joomla Templates 2.5