ENG-ОНС "Доктор"

Print

Програмата за получаване на докторска степен в областта на биотехнологиите е с продължителност 3 години и дава възможност на студенти или млади учени за по-нататъшно развитие в научните среди. В катедра "Биотехнология" докторантите работят с различни експериментални методи за изследване и за целта използват съвременна, модерна и висококачествена апаратура. Някои от изследванията се извършват в сътрудничество с други изследователски групи. В момента имаме 5 докторанти, приети за обучени по тази програма, които работят по актуални и интересни теми в областта на биотехнологиите.
След приключване на докторантската програмата, всеки получил научната степен "Доктор" може да работи като независим учен, да формулира изследователски въпроси, да извършва оригинални научни изследвания, да публикува във водещи списания или да интегрира неговите изследвания в рамките на научна дисциплина, както и на фона на по-широка научна област.

Copyright © 2024 Катедра "Биотехнологии" - Университет по хранителни технологии. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Design by SelMatic © 2012.

Joomla Templates 2.5