ENG-Кариери

Print

Като "биотехнолог" Вие ще имате много възможности за работа. Нашите възпитаници работят в частния и публичния сектор на хранителната индустрия.
Завършилите притежават нужните умения за работа в биотехнологични, микробиологични лаборатории или в сферата на производството и могат успешно да с се реализират в хранително-вкусовата промишленост (биопроцеси, управление на безопасността на храните, хранителни ферментации и др.). По време на обучението си, Вие имате възможност за пряк контакт с промишлеността и различни изследователи, което Ви помага да придобиете ценен опит в работата.
Завършилите магистри-биотехнолози често се реализират в изследователски институти в страната или чужбина. Много от тях продължават обучението си за доктор по философия (phD). Други попадат в биотехнологичната индустрия и се реализират като технолози и експерти по качеството на храните. Световната статистика показва, че половината от завършилите магистри-биотехнолози заемат управленски постове.

Copyright © 2024 Катедра "Биотехнологии" - Университет по хранителни технологии. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.

Design by SelMatic © 2012.

Joomla Templates 2.5